Батлан хамгаалахын Төв архив-д “Төрийн архивын улсын үзлэг” явагдаж байна.

cef09c4dc3d0d8d265ab7ea9482b510d_XL

Хууль зүйн сайдын  2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/43 дугаар тушаалаар “Төрийн архивын улсын үзлэг”-ийг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу АЕГ -ын дарга И.Саруул комиссын ахлагчтай АЕГ-ын МАЗУГ-ын мэргэжилтэн улсын байцаагч Ц.Золжаргал, АЕГ-ын МТХ -ийн мэргэжилтэн Ц.Долгормаа ҮТА -ын СЗСШТ-ийн эрхлэгч О.Пүрэвсүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй үзлэг явуулах ажлын хэсэг Батлан хамгаалахын Төв архивт үзлэг хийж байна.